dom

                                                 POLSKIE

STOWARZYSZENIE BIOTERAPEUTÓW, UZDRAWIACZY

I RADIESTETÓW W WARSZAWIE

UL. LEGENDY 6D, tel. 22 6642116

 

 

 

  Budynek Cechu Rzemiosł Różnych - miejsce naszych sobotnich spotkań.

 

 

NOWOŚCI: 

 

    Nasze kolejne spotkanie przy ul. Szeroki Dunaj 13 wyjątkowo w pierwszą  sobotę MAJA, 07.V.22 o godzinie 10.00 zapraszamy na spotkanie. Temat " Zarys magii starożytnej, informacja i energia w symbolach, aktualne spojrzenie" i wykład mgr Mateusza Pękała." Fizjoterapia i inteligencja emocjonalna". Prezentacja metod terapii naszych kolegów.

PO SPOTKANIU ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE PSBUR. Pierwszy termin godz.13.00 drugi 13.15 bez względu na obecność członków PSBUR.

  W ROKU 2020 OBCHODZILIŚMYMY ĆWIERĆ WIEKU NASZEJ DZIAŁALNOŚCI (OD 1995). GRATULUJĘ TYM KTÓRZY WYTRWALI Z NAMI I TYM KTÓRZY CHCĄ RAZEM Z NAMI POZNAWAĆ TAJEMNICE UZDRAWIANIA. 

Informujemy, że rozpoczęliśmy wydawanie własnego biuletynu MEDYCYNA NATURALNA. Pierwszy numer biuletynu członkowie PCN i PSBUR otrzymali na spotkaniu wigilijnym 14.XII.2019, zaś drugi na spotkaniu 04.VI. Składamy nr3 biuletynu MEDYCYNA NATURALNA. Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych członków PCN i PSBUR. 

Redakcja biuletynu.

 

TO JUŻ BYŁO:

Nasze kolejne spotkanie przy ul. Szeroki Dunaj 13 odbyło się w drugą sobotę KWIETNIA, 09.IV.2022  Będziemy też rozmawiać o naszym życiu i ODRADZANIU SIĘ. Zapraszamy!

 

  Strona naszych kolegów naturopatów: www.naturopata.com.pl , www.bioenergoterapeuci.com.pl 

NASZA MISJA

 Integracja środowiska bioenergoterapeutów nie działających zawodowo, zawodowych  (zarejestrowana działalność gospodarcza) i sympatyków po kursach bioenergoterapii. Propagowanie bioenergoterapii profesjonalnej (kod zawodu 323002 - rozp. MPPTiS z dn.10.XII.2000r.) jako terapii komplementarnej w stosunku do medycyny akademickiej.Jesteśmy już średnim personelem d.s. zdrowia! PKD bez zmian - 86.90.D.

PODSTAWA DZIAŁALNOŚCI: SĄD REJONOWY DLA M-STA ST. WARSZAWY 

- SĄD GOSPODARCZY, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, 

ul. Barska 28/30;   02-315 WARSZAWA, NR POZYCJI REJESTRU: 0000179712, DATA WPISU -25.XI.2003/nr poz.1.

Adres pocztowy:
01-361 Warszawa ul. Legendy 6d
       email: bioenergoterapia@wp.pl
Generalna informacja: Ryszard Ulman (503 076 700) i Jarosław Cetens (501 167 396)
Nr konta PSBUR: Bank PEKAO SA 85 1240 5992 1111 0000 4775 4764
 
 [ Home ] ZARZĄD ] PRZEPISY OGÓLNE ] PREZENTACJA ] WIZYTÓWKI TERAPEUTÓW ]

 

 

Send mail to bioenergoterapia@wp.pl with questions or comments about this web site.
Copyright © 2005 PSBUR
Ostatnia modyfikacja: maja 03, 2022 (opracowanie RRUlman)